NASZE ZAANGAŻOWANIE  W DOBRO ZWIERZĄT

Nasza firma jest oddana idei dobrostanu zwierząt i pracuje nad tym, aby nadszedł ten dzień, w którym żaden rząd ani organ regulacyjny na świecie nie będzie wymagał przeprowadzania testów bezpieczeństwa kosmetyków na zwierzętach laboratoryjnych.

Jesteśmy firmą globalną i przestrzegamy wszystkich wymogów regulacyjnych związanych z testowaniem na zwierzętach wszędzie, gdzie prowadzimy działalność. Nie przeprowadzamy testów na zwierzętach w celu zapewnienia bezpieczeństwa kosmetyków sprzedawanych w Europie, zgodnie z dyrektywą UE zakazującą takich testów.

 

Niestety, niektóre rządy i organy regulacyjne nadal wymagają testów na zwierzętach, podczas gdy postęp w alternatywnych testach in vitro, w połączeniu z już dostępnymi danymi dotyczącymi bezpieczeństwa, czyni je niepotrzebnymi. Pracujemy nad tym, aby to zmienić.

 

Od 35 lat nasza firma zachęca do opracowywania alternatywnych testów, których skuteczność jest potwierdzona naukowo i mogą zostać zaakceptowane przez organy bezpieczeństwa. Jesteśmy liderami w promowaniu i uczestniczeniu w rozwoju, walidacji i akceptacji alternatywnych metod testowania bez udziału zwierząt na całym świecie, inwestując ponad 1 milion dolarów rocznie w badania nad alternatywami testowania bez udziału zwierząt. Ściśle współpracujemy z ogólnoświatowymi agencjami regulacyjnymi, aby zbadać, w jaki sposób testy bez wykorzystania zwierząt mogą być włączone do wymogów bezpieczeństwa dotyczących produktów konsumenckich, a nasze wysiłki zostały docenione przez organizację People for the Ethical Treatment of Animals. Postęp w przeprowadzaniu testów bez udziału zwierząt pozwolił nam ogłosić dobrowolne moratorium na wszelkie testy na zwierzętach naszych produktów higieny osobistej dla dorosłych. To moratorium obowiązuje na całym świecie od 1999 roku.

Kontynuujemy również nasze zaangażowanie w znajdowanie i stosowanie metod alternatywnych poprzez wsparcie i zaangażowanie w Europejskie Partnerstwo na rzecz Alternatywy dla Zwierząt (EPAA) oraz Instytutu Nauk In Vitro (IIVS). Nasza firma aktywnie dzieli się swoją pracą na rzecz ograniczenia wykorzystywania zwierząt i opracowywania alternatyw, tak aby te informacje mogły pomóc innym w poszukiwaniu sposobów zminimalizowania wykorzystywania zwierząt.

 

Z niecierpliwością czekamy na dzień, w którym wszystkie kraje uznają alternatywne metody, a wszystkie niezbędne badania bezpieczeństwa produktów kosmetycznych będą mogły być przeprowadzane bez wykorzystania zwierząt. Będziemy kontynuować naszą pracę nad tym, aby ten dzień nadszedł jak szybciej.

 

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji w tym ważnym temacie mamy nadzieję, że odwiedzisz stronę "Zrównoważony rozwój" na www.colgatepalmolive.com